Ремонтните дейности се очаква да започнат след приемане на бюджета. Снимки Община Бургас

Ремонтните дейности се очаква да започнат след приемане на бюджета. Снимки Община Бургас

Има заложени средства за брегоукрепване на наклонената подпорна стена в близост до крайбрежната алея в Морската градина на Бургас в проекта за бюджет на Общината за настоящата година. Предстои докладната записка да бъде гласувана в края на месеца.

Предвиждат се мерки за стабилизирането на увредената подпорна стена и земния масив, както и за отстраняването на причините, породили деформациите и пукнатините в терена отзад. Първоначално ще бъде извършено инженерно-геоложко проучване. По предварителни данни се смята, че основната причина за повсеместните деформации на земния масив зад подпорните съоръжения, напукването и отместването на части от тях, е навлажняването на свързаните (склонни към набъбване) почви в горната част на геоложкия профил, както и затруднените условия за дренирането на проникналите в дълбочина води в посока към морето.

Най-вероятно укрепването на участъка от 180 метра ще се реализира чрез система от микропилоти (вертикални и наклонени), обединени под повърхността на терена с тънка стоманобетонна плоча (ростверк). Микропилотите се разполагат в редове, като решението предполага използването на технология, която позволява да се работи с лека сондажна техника. Така няма да се пречи на експлоатирането на плажната зона през активния сезон. Така времето за строителството може да се намали чувствително, а строителните работи да се извършват на етапи.

Галерия