Имотите стават общински с решение на Министерски съвет

Имотите стават общински с решение на Министерски съвет

Имоти, управлявани от Професионалната гимназия по транспорт в Бургас, се променя от публична на частна държавна собственост. Те се прехвърлят в собственост на Община Бургас поради обявяване на учебното заведение за общинско. С решението на Министерски съвет се дава възможност да се развие материално-техническата база на гимназията. Тя ще бъде ремонтирана и преоборудвана в съответствие с тенденциите за засилено практическо обучение в професионалните училища.