Учениците получиха информация, за какво да внимават при започване на работа. Снимки ПГТ Проф. д-р Асен Златаров

Учениците получиха информация, за какво да внимават при започване на работа. Снимки ПГТ Проф. д-р Асен Златаров

Информационна среща на ученици от XII клас на бургаската  Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" с инспектори от дирекция "Инспекция по труда" – Бургас. Младежите бяха запознати с изискванията на трудовото законодателство при започване на работа.

Главен инспектор Катя Кирова и инспектор Ренета Петрова от Инспекцията по труда споделиха своя опит от контролната дейност и разясниха на учениците какво да съблюдават, за да имат в най-голяма степен гарантирани права – сключен писмен трудов договор, регистрация на трудовия договор в Националната агенция по приходите, разрешение от Инспекцията по труда за непълнолетните и договорената заплата да не е по-ниска от 933 лева. Разясниха на учениците, че когато работниците се съгласят да работят без трудов договор, много често те биват освобождавани от работа без да получат каквото и да е възнаграждение за отработеното време и имат затруднения да защитят правата си поради липса на доказателства за съществуването на трудовото правоотношение.

По време на урока на учениците бе обяснено още, че когато се съгласяват да работят без трудов договор или договорят по-кратко работно време от реалното и по-ниско възнаграждение от получаваното, губят трудови и осигурителни права. Фиктивните клаузи в трудовите договори ограничават и възможностите за защита на правата, тъй като контролните органи са възпрепятствани да съберат безспорни доказателства,  че работниците или служителите са полагали труд за даден период назад във времето или че са работили повече за по-голямо възнаграждение. Зрелостниците научиха, че е важно да подават сигнали, докато са още на работните си места и може да бъде установено нарушението, че полагат труд без сключен трудов договор. Учениците получиха и друга важна информация за правата, регламентирани в трудовото законодателство относно почивките, нощния труд, работното време, отпуската, изискванията към работодателя.

Срещата премина при засилен интерес, а учениците се възползваха от предоставената възможност да зададат въпросите, които ги вълнуват.

Инспекторите предоставиха информация на младежите за възможността да получат безплатна консултация за трудово-правните отношения от дирекция "Инспекция по труда" - Бургас както по телефона, така и на място и в случай на необходимост.

Галерия