Акцентът в проверките не са бъдат строителните фирми, каза Красимира Георгиева. Снимка Лина Главинова

Акцентът в проверките не са бъдат строителните фирми, каза Красимира Георгиева. Снимка Лина Главинова

Служители от дирекция "Инспекцията по труда" в Бургас погват фирмите, които санират блокове в Бургас. Ще бъдат проверявани служетилети им да спазват правилата за безопасност на труда. Това ще е акцентът в дейността на Инспекцията през този сезон. За първите девет месеца от началото на годината са извършени 1877 проверки, от които 441 са с вече издадени предписания, а 262 във връзка с исканията на граждани, каза Красимира Георгиева - главен инспектор в Испекцията в морския град.

При проверките са констатирани 7455 нарушения на трудовото законодателство. За деветте месеца на настоящата година в Инспекцията са подадени 2390 заявления с искане за разрешение за работа на непълнолетни лица. За същият период са издадени 8000 броя еднодневни договори по чл. 114 а от Кодекса на труда. От тях са върнати 584 броя.