Представителите на отделните институции проведоха работна среща. Снимка Апелативна прокуратура

Представителите на отделните институции проведоха работна среща. Снимка Апелативна прокуратура

Конкретни мерки за противодействие на нарастващата престъпност набелязаха ръководствата на Прокуратурата, МВР, ГДБОП и ДАНС в бургаски регион. Те бяха съгласувани по време на регионално съвещание, проведено по инициатива на прокурор Любомир Петров – административен ръководител на Апелативна прокуратура – Бургас.

В срещата участваха и прокурорите Валентина Маджарова – зам.- административен ръководител на Апелативна прокуратура – Бургас, Георги Чинев – административен ръководител на Окръжна прокуратура – Бургас, Мария Маркова – административен ръководител на Районна прокуратура – Бургас, както и старши комисар Калоян Калоянов – директор на ОД на МВР – Бургас, комисар Ради Пенев – началник отдел „Югоизточен“ на ГДБОП и Златомир Канев – началник отдел на ТДНС – Бургас.

По време на дискусията бе поставен акцент върху съвместната работа  по досъдебни производства, свързани с престъпления на ОПГ, корупционни престъпления, корупционни практики на длъжностни лица от различни администрации, злоупотреби с европейски средства, разпространение на наркотици.

Конкретни мерки бяха съгласувани по съвместната работа на институциите по разследване и разкриване на престъпления срещу собствеността на гражданите и противозаконното подпомагане на чужди граждани да пребивават и преминават през територията на страната, по които се наблюдава съществен ръст през изминалите месеци.

Прокурор Любомир Петров обърна внимание за работата по превенция на престъпленията срещу непълнолетни и малолетни лица, с оглед нарастващата агресия по отношение на подрастващите в национален мащаб.

Проведеното съвещание бе първото на територията на Апелативен район – Бургас. През следващата седмица такива ще бъдат проведени в градовете Сливен и Ямбол.