Искра Цветанска показа на библиотекарите как да правят малка консервация. Снимка Лина Главинова

Искра Цветанска показа на библиотекарите как да правят малка консервация. Снимка Лина Главинова

Инж. д-р Искра Цветанска е родена 3 октомври 1969 година. Завършила е "Биотехнологии", а по-късно инжинерна химия. От 1995 година се занимава се с реставрация и консервация на документално наследство. В продължение на 21 години е работила в Националната библиотека "Св. св. Кирил и методий" в лаборатория за "Реставрация и консервация на книги". В момента е главен експерт по реставрация и консервация и преподавател в Университета по библиотекознание и информационни технологии.
Тя проведе в Регионална библиотека "Пейо Яворов" - Бургас обучение за реставрация и консервация на съществуващия книжен фонд.

 

- Г-жо Цветанска, направихте обучение за работещите в Регионална библиотека "Пейо Яворов" в Бургас свързано с консервацията и начина на съхраняване на книги. Какви методи им показахте?
- Показах им методите на малка консервация и малка превантивна реставрация, която има за цел да избегне скъпо струващите същински реставрационни процеси. Те се прилагат единствено за тези документи и книги, които имат доказана научно образователна и художествена стойност в национален и международен мащаб. Всички останали книги и документи е желателно да бъдат подлагани на привантивна консервация с цел да могат читателите да ползват книгите здрави и неразкъсани, обезпрашени, механично почистени и в някакъв естетичен вид, за да е приятно четеното в хартиен носител, като се има предвид че значителна част вече предпочитат да четат книги на електронен носител. Но има и такива, които предпочитат книгата като хартиен материален носител, да се докосват до хартията.
- Какво представлява малката консервация и какви материали се използват при нея за запазване на книгата?
- Днес вече се прилагат материали, специално разработени за хартия и за пергаментен носител. Те са с pH от порядъка на 6,5-7, а може и с алкален резерв т.нар. филмо пласти, които укрепват гръбчето на дадена книга или различни цепнатини в листчето. По този начин запазваме информационното съдържание. Представете си един разкъсан гръб на книга - можем да загубим отделни странички или цели коли, а да не говорим, че новите книжки са с т.нар. безшевна подвързия и само при едно отваряне започват да се разпадат листата.
- Може ли всеки в домашни условия да си съхрани чрез такава консервация книгите?
- Да, би могъл да използва този вид материали, които са абсолютно безвредни, както за книгите, така и за нас - хората. Те са екологични. Вече наблягаме на екологичните методи на опазване и съхранение на книгите.
- От всяка книжарница ли може да се закупят тези материали за домашна консервация?
- Не. Има специализирани фирми, които ги предлагат. Най-важното е, че не са скъпи, евтини и достъпни са. Преди време ги нямаше. Хората трябва да са информирани, че тези материали ги има. Когато не знаем, използваме различни консумативи, които се предлагат в книжарниците, а те не са подходящи за такъв вид книги и документи.
- С колко време се удължава животът на книгата чрез такава консервация?
- Много. Тя може да се извършва периодично. Зависи от това колко често се използва книгата. Това са методи за реставрация на книги, които се дават на читателите. Всички ценни книги и ръкописи се подлагат на същинска реставрация, когато е необходимо. Там вече се използват по-различни материали, като японска хартия, специални лепила.
Малката реставрация всеки може да се извършва от всеки. Затова е много ценно всички библиотекари и хора, които се занимават с реставрация да са запознати с тези методи.
- Т.нар. същинска реставрация и консервация на книги, къде се прави?
- В България се прави на много малко места. Националната библиотека има лаборатория за реставрация и консервация, Главно управление на архивите, центърът "Дуйчев", където са специализирани за реставрация на гръцки ръкописи. У нас няма мното места, където бихме могли да извършваме такава реставрация, защото е необходимо много знания. Все пак реставрация и консервацията е нова наука. Тя е гранична и богата дисциплина. От една страна е свързана с химията, физиката и биологията, от друга е свързана с изкуствознанието, естетиката, историята. Затова няма подготвени специалисти, които да могат да прилагат същинската реставрация. Тя може да бъде класическа, ръчна, по метода на листо отливането с листо отливни машини, може да бъде чрез ламинация с подходяща японска хартия и лепилен слой. Смятам, че държавата е осъзнала липсата на такъв специализиран персонал, който да прилага този вид реставрация и неслучайно в нашия университет има магистърска програма, в която се изучават три основни такива дисциплини, също така и в Химико-технологичния университет в София има магистърска програма, която е държавна поръчка. Вече, който има желание може да се обучава в тази насока.
- Какво друго трябва да се прави, за да се съхранява книгата и да се удължава животът й, освен тази малка реставрация и консервация? Има ли значение по какъв начин съхраняваме книгите в домашната си библиотека?
- Да, има значение. Не е желателно те да се съхраняват в отворени стилажи. Хубаво е да бъдат затворени във витрини, защото са много факторите, които водят до деструкция на книгите и на документите върху хартиен носител. Замърсената околна среда е един от факторите, които предизвикват пълна деструкция. Всички онези вредни атмосферни газови като въглеродни оксиди се превръщат в киселина и по този начин повишават киселинността на документите върху хартиен носител, а това е най-големият враг на тези документи. Затова консервационните обработки преди самата реставрационна интервенция включват неутрализация на киселинността на хартията.
- Т.е. не е необходимо да си покажем книгите, които притежаваме в домашната библиотека, а е по-добре да ги приберем в шкаф или на друго място, което е сухо и там няма пряка светлина?
- Абсолютно е така. Светлината трябва да е сведена до минимум, защото всяка светлина е енергия, която катализира фотохимичното разлагане на целулозата в хартията от една страна. От друга страна, когато са затворени намаляваме възможността те да са запрашават. Когато са запрашени, когато е висока температурата - 23-25 градуса, относително висока влажност, каквото е тук в Бургас ще доведе до бързо плесенясване. Тази плесен в един определен момент води до пълно разрушаване на нашите книги и ние го осъзнаваме с момент, когато не можем да ги спасим.
- Какви бактерии се крият между кориците на книгите, ако сме ги изложили на пряка светлина и висока влажност?
- Над 200 вида са само гъбичните заболявания, от които могат да боледуваат нашите книги. Зависи от условията, при които се съхраняват. Задължително е те да бъдат съхранявани при температура на въздуха от 16 градуса и относителна влажност не по-висока от 50%. Тези параметри трябва да са постоянни във времето, да няма промяна - висока температура днес, утре по-ниска, защото е по-студено, висока относителна влажност. Всичко това ще катализира хидролитичното разлагане на самата хартия.
- Бургаската библиотека закупи наскоро машина за почистване на книги. До каква степен тя помага и за съхраняването на книгите във фонда?
- Машината е много хубаво. Надявам се, че това няма да е единствената Регионална библиотека в България с такава машина, защото UV (ултравиолетови) лъчите са познати още от 1900 година и са се използвали за дезинфекция на вода. В днешно време се използват UV лампите, знаете за тяхното силно бактерицидно действие и ценното в случая е, че тази машина, която е компактна и може лесно да се използва дори от читателите, които връщат книгите си, освен че извършва дезинфекция, извършва и обезпрашаване. Това е един от основните фактори за съхраняване на книги - те да бъдат обезпрашени и дезинфикцирани. През изминалите години дезинфекцията на книги се извършваше с химически препарати, които са забранени от Европейския съюз, защото са вредни, не само за колекциите ни, но и за нас - хората, както и за околната среда. През последните години се обръща специално внимание на екологичните методи на дезинфекция. Един от тези методи, които аз с мои колеги внедрихме в България това са  аноксичните атмосфери с азот, кислородни абсорбери, но в сравнение с UV машините, каквото има в бургаската библиотека, те не се извършват обезпрашаване, а след това задължително това трябва да бъде направено. Докато тук при тази машина има комбинация от дезинфекция и обезпрашаване, което е много ценно. Това е един от най-важните фактори за съхранение на документите.
- Т.е. чрез тази машина библиотеката може да разшири кръга от своите читатели, особено що се отнася до хора, които имат алергия към прах или някакви акари, които се крият между страниците на книги?
- Само за шест секунди се унищожават акарите, които са "гостували" на нашите книжни колекции. Това е хубавото, че има комбинация от обезпрашавени и дезинфекция и това е екологично и не е вредно за нас - хората, за околната среда. За този кратък срок няма как UV лъчите да окажат неблагоприятно влияние върху структурата на книгата. Тази машина е нещо прекрасно и адмирации към библиотеката в Бургас. Надявам се, че и другите библиотеки ще си купят такива машини. Би трябвало да има такава машина във всяка институция, която съхранява колекция.