Stavi

Stavi

Италианци предават опита си в операцията на стави

ортопедия и травматология на Медицинския университет-Варна и др.

Университетът в Месина Италия и катедрата по ортопедия и травматология на Варненския медицински университет работят по съвместен проект, по проблемите на процедурите по ендопротезиране на стави при проблемни клинични случаи. Проведените вчера и днес операционни интервенции са продължение на програма за развитие на ортодоксалната ортопедична дейност.

Пациентите, на които са извършени операциите, са с усложнения след първични интервенции и последващо боледуване. Този тип усложнения са с изключителна сложност за лекарския екип. Освен това са и рискови за пациентите. Те представляват предизвикателство в ортопедичната хирургия, съобщи доц. Попстефанов.
По думите му в бившата Окръжна болница, където е базирана ортопедичната клиника, вече е възможно да се въведе за ползване в хирургичната практика още една специална протезна конструкция. Тя дава възможността за решаване на проблеми след компрометирани или усложнени тазобедрени ендопротезни операции, добави още доц. д-р Попстефанов.
В момента в клиниката се извършват по около пет операции седмично. В 7 от 10 случая протезирането е успешно. За съжаление, 3 от всеки десет протези се оказват несполучливи по една или друга причина. Според доц. д-р Попстефанов ще бъде добре да се създаде фондация за научни проучвания, в която участие да вземат три европейски университета. Те ще могат да кандидатстват за средства по европейски програми, ще обменят опит и ще се усъвършенстват.

Днес+