Плаж Поморие - юг вече има избран концесионер. Снимка Архив Черноморие-бг

Плаж Поморие - юг вече има избран концесионер. Снимка Архив Черноморие-бг

Избраха концесионерите на три морски плажа по Южното Черноморие, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. За концесионер на морски плаж "Поморие - юг" е определен "ИТ МАРИНА БРЯГ" ЕООД. Концесионерът се задължава за целия срок на договора за концесия от 20 г. да предоставя 1 брой чадър на цена в размер до 10 лева с ДДС и 1 брой шезлонг на цена в размер до 10 лева с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж. Концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определено съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 7,10 на сто. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 200 663,89 лева без ДДС. Предвидените инвестиции, свързани с подобряване на облика на морския плаж за срока на концесията са в размер на 206 890,80 лева с ДДС.

"БИЙЧ РЕВЮ" ООД е определен за концесионер на морски плаж "Обзор - Мотела" в община Несебър. Концесионерът се задължава за целия срок на договора за концесия от 20 г. да предоставя 1 брой чадър на цена в размер до 10 лева с ДДС и 1 брой шезлонг на цена в размер до 10 лева с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж. Концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 4,9 на сто. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 115 339,63 лева без ДДС.

За концесионер на морски плаж "Дюни" в община Созопол е определен "Дюни" АД. Концесионерът се задължава за целия срок на договора за концесия от 20 г. да предоставя цена за 1 брой чадър в размер до 10 лева с ДДС и цена за 1 брой шезлонг в размер до 10 лева с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж. Размерът на концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 11,40 на сто. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 148 739,80 лева без ДДС. Предложението за инвестиции, свързани с подобряване на достъпа до морския плаж е в размер на 78 722 лева с включен ДДС.