След 24 месеца край Деултум ще бъде изграден комплекс за креативен туризъм. Снимка Архив Черноморие - бг

След 24 месеца край Деултум ще бъде изграден комплекс за креативен туризъм. Снимка Архив Черноморие - бг

Комплекс за креативен туризъм "Траките: Античност и съвременност" ще бъде изграден до древния град Деултум. Той ще бъде реализиран от община Средец, като водещ партньор, съвместно с  община Визе, Турция в рамките на проекта - "Древен шепот -  креативан отзвук" с финансовите средства на Програмата за трансгранично сътрудничество "Интеррег", приоритетна ос "Туризъм".  Стойността му е 492 463,3 евро, а продължителността му - 24 месеца. Кметът наа Община Средец Иван Жабов подписа договора и дейностите по проекта вече стартират. Специфичната му цел е: "Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура". В рамките на проекта ще бъде създаден съвместен комплекс за креативен туризъм "Траките: Античност и съвременност" до древния град Деултум от страна на Община Средец и реконструкция на пътища за достъп до древния град Бизия и създаване на улични зони за креативен туризъм от страна на турския партньор - Община Визе.