Изкупуват частни имоти по пазарни цени за нов електропровод Това стана ясно от провелата се днес работна среща инициирана от областния управител Константин Гребенаров. Целта е той да помогне за решаването на проблема с електрозахранването на север от Бургас. В срещата участие взеха представители на Областна администрация, на общините Айтос, Бургас, Поморие, Несебър, както и проектанти от НЕК АД – П."Трафоелектроинвест".

 

По време на обсъждането стана ясно, че за да се започне процедура по отчуждаване на частните имоти е необходимо първо да бъде изготвен парцеларен план на трасето, през което ще премине електропроводът.

Първата конкретна стъпка е именно изготвянето на такъв план, тя изисква събиране на голям обем информация от общините, държавните институции, както и от ведомствата, притежаващи подземни комуникации пресичащи се с трасето. Четири месеца е срокът, който си поставиха участниците за реализиране на тази стъпка, като Гребенаров лично се ангажира да координира комуникацията и кореспонденцията между заинтересованите страни.

След изготвянето на плана следва да бъдат изкупени земите на частните собственици по пазарна оценка.  Ако се стигне до проблем при отчуждаването на земите ще се търси съдействието на държавата за обявяване на обекта - за обект с национално значение.

Когато се изпълнят тези две стъпки ще се премине към самото строителство, което няма да отнеме повече от шест месеца.

"Процесът за изграждане на обекта се оказва труден и дълъг във времето, но аз съм се ангажирал да изпълним всичко, което е по силите ни, за да бъде факт възможно най-скоро. Надявам се рехабилитацията на съоръженията по трасето, която предвиждат от НЕК АД, да предотврати евентуални проблеми с тока, до изграждането на новия електропровод", коментира след края на срещата Гребенаров.