24 от птиците са от вида Обикновено конопарче. Снимки РИОСВ

24 от птиците са от вида Обикновено конопарче. Снимки РИОСВ

Експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас съвместно със служители на Областна дирекция на МВР - Бургас установиха незаконно притежание и отглеждане на птици в частен дом в квартал "Победа". Екземплярите са от защитени видове по Закона за биологичното разнообразие.

На притежателя е съставен акт за установеното административно нарушение. 

Иззети са 27 птици от вида "Щиглец", 24 от "Обикновено конопарче", както и 24 кафеза, в които са отглеждани птиците.

Защитените екземпляри бяха маркирани от орнитолог към Българска академия на науките и освободени в природата в района на Атанасовско езеро.

Галерия