Сигналът е подписан от нас двамата с Николай Стоилов (вдясно), каза Живко Табаков (в средата)

Сигналът е подписан от нас двамата с Николай Стоилов (вдясно), каза Живко Табаков (в средата)

Сигнал за "етапна" фактура, която от EVN налагат на своите клиенти (юридически лица и физически лица на стопански ток б.а.) от ноември тази година, е изпратен до Делян Добрев - председател на Комисията по енергетика в Народното събрание с копие до Иван Иванов - председател на Комисията ва енергийно и водно регулиране и до Юлия Ненкова - председател на Комисията за защита на конкуренцията. Вече втори месец от дружеството карат своите клиенти да им плащат авансово 50% от евентуалното потребление на електроенергия за следващия месец. "Намираме за изключително некоректно потребителите на промишлена енергия да заплащат предварително още неизразходваното количество ел. енергия, както и че това води до неоснователно обогатяване на дружеството и е в абсолютно противоречие със закона", се казва в сигнала, който са изпратили Живко Табаков (председател на "Движение България на гражданите" в Бургас) и юристът Николай Стоилов.

"Направената от нас проверка сочи, че единственият доставчик предприел подобна стъпка в тази "схема за двойно плащане" е "EVN България Електроснабдяване". По този начин се ощетяват, не само промишлени, търговски, социални и други обекти, но и домовете на много жители на Югоизточна България, където това дружество развива дейност. Намираме мярката за подобно "кредитиране" на дружеството за изключително порочна, тъй като не е обоснована и мотивирана по никакъв начин", пише още в сигнала.

"Ще настояваме да бъде насрочено изслушване, за да обясним на него, какво реално се случва", допълни Табаков.