Наблюдението на живота на обитателите вече става и на таблет и телефон

Наблюдението на живота на обитателите вече става и на таблет и телефон

Животът в Атанасовското езеро вече може да се наблюдава онлайн. Системата за видеонаблюдение и подобрена и с възможност за излъчванев реално време. Любопитното ежедневие на обитателите на лагуната, промените в състава и поведението им става възможно чрез наблюдението на80% от площта на Южния солник.

Съвсем наскоро екипът на Българска фондация "Биоразнообразие" инсталира модерната PTZкамера, която излъчва в HD формат и има удивителното 32-кратно приближение, а така покрива периметър с радиус повече от 1000 м. Това ще позволи наблюдения от почитателите на езерото по всяко време и чрез всякакви устройства – смартфони, таблети, компютри, смарт телевизори.

Атанасовско езеро е необикновено място, разположено в рамките на самия град Бургас, но запазило до голяма степен своя естествен облик. Със своите 333 вида птици, които гнездят, зимуват, мигрират или се хранят и почиват тук, то е най-богатото на птици място в България. В Атанасовско езеро повече от век се добива сол за хранителни нужди чрез изпарение на морска вода. Този природосъобразен добив благоприятства живота на птиците.

Системата за видеонаблюдениепозволява да се наблюдават редки и защитени видове птици, които гнездят или почиват тук, обичайни и извънредни астрономически и климатични явления.Вие също може да споделяте вашите интересни и забележителни наблюдения на птици и други от неповторимите създания, които виждате в Южен солник , а ние ще се опитаме да ги покажем на широк кръг почитатели.

Езерото е разделено на Южно и Северно – южната част е защитена местност, а северната – поддържан резерват. Цялото езеро и околните земеделски територии са Натура 2000 зона. Атанасовско езеро е Рамсарско място с международно значение. Важно за птиците, важно за солта, важно за хората!