По-големият процент от населението прибягва до взимане на кредит в определен етап от живота си. Снимката е илюстративна

По-големият процент от населението прибягва до взимане на кредит в определен етап от живота си. Снимката е илюстративна

Кредитът е възможност за намиране на решение при временни финансови затруднения, за финансиране на по-скъпа покупка, лечение или почивка. По-големият процент от населението прибягва до взимане на кредит в определен етап от живота си и за различни незадоволени или неотложни нужди.

Кои институции отпускат кредит без доказване на доход?

Докато банките изискват от потребителите, кандидатстващи за кредит, доказване на доход от трудов договор, то фирмите за бързи кредити предлагат облекчени условия за кандидатстване, отпускане и получаване на средствата – бързо, сигурно, онлайн, без необходимостта да се работи на трудов договор и без доказване на доход. С оглед сигурността на личните данни на кандидатстващия за кредит и елиминиране на опасността от влизане в кредитна спирала (перманентно теглене на нов кредит, с който да се погаси предходният), е важно внимателно да се отсеят фирмите, отпускащи кредити без доказване на доход. Изборът на потребителя трябва да бъде насочен към официално вписани в регистъра на финансовите институции на БНБ и към Комисията за защита на личните данни фирми, които предлагат ясни и прозрачни условия, нормални лихви, сигурност.

Какво е решението при невъзможност за доказване на доход от трудов договор?

Фирмите за бързи кредити дават възможност за теглене на кредит без доказване на доход от трудово-правни отношения. В тези случаи от полза за клиента с цел безпроблемно отпускане на необходимите средства са:

Наличие на доходи от дейност, която не е на трудов договор – свободна практика, дропшипинг, фрийланс, хонорарни договори и други, които носят средства.

- Наличие на доходи от наеми или активи.

- Регулярен месечен доход – майчинство, пенсия и т.н.

- Притежаване на имот, имущество или ценности.

- Отлична кредитна история, напълно лишена от неизплатени кредити, стари задължения и просрочени вноски.

- Отговорно клиентско поведение – липса на закъснения при връщане на предходни кредити или вноски по кредити.

- Отпускането на кредит при всички тези случаи не се очаква да бъде проблем, но е важно клиентът да подхожда внимателно, планирайки доходите си, за да обезпечи връщането на кредита и за да не изпадне трайно в неблагоприятно финансово състояние.