Д-р Павел Минев (вляво), д-р Стамен Пишев (в средата) и д-р Диян Господинов (вдясно) са избрани в ръководството на организацията

Д-р Павел Минев (вляво), д-р Стамен Пишев (в средата) и д-р Диян Господинов (вдясно) са избрани в ръководството на организацията

Кардиологът д-р Стамен Пишев оглави новосъздадената Младежка секция към Районната колегия на Българския лекарски съюз в Бургас. Учредителното събрание се състоя на 9-ти ноември 2022 година в аулата на УМБАЛ Бургас и на него участваха 30 млади лекари. Целта на организацията е да отстоява правата и интересите на младите лекари, да подобри комуникацията и взаимодействието между лекарите от различни специалности и лечебни заведения на територията на Бургаска област. Младежката секция планира провеждането на информационни кампании за профилактика, превенция и промоция на здравето сред пациентите, и ще работи за насърчаването на следдипломното обучение и квалификация на своите колеги. За реализирането на поставените цели сдружението ще търси и взаимодействие с държавни и общински институции, пациентски и неправителствени организации, и лекарски организации в чужбина.

Събранието избра за председател на Младежката секция д-р Стамен Пишев, специалист – кардиолог в УМБАЛ "Сърце и мозък" Бургас, зам.-председател д-р Диян Господинов, специалист – кардиолог в МЦ "Д-р Стайков" Бургас и секретар д-р Павел Минев, специалист по образна диагностика в УМБАЛ Бургас.

Общо 371 лекари на възраст до 40 години са регистрирани в Районната колегия на БЛС Бургас. 172-ма от тях са на възраст 24-29 години, 132-ма са на 30-35 години и 67 лекари са между 36-39 години. Засега такива секции има учредени само в Бургас и София, но се очакват подобни структури да възникнат и в други региони. Според д-р Пишев, това ще улесни комуникацията по между им, касаеща обсъждането на различни медицински казуси и търсенето на решения за успешното реализиране на младите лекари в България. "Идеята е да сме организация, изпълнена със съдържание, която да прави нещо полезно за обществото, за гражданите на Бургас, за осведомяване на колегите - лекари в региона, да се подкрепяме помежду си, за да израснем всички заедно", каза д-р Пишев.

На събранието присъстваха и д-р Цветомир Цветков – председател на РК на БЛС Бургас, и д-р Жени Стоичкова – секретар на РК на БЛС и председател на Педиатричното дружество. Те поздравиха младите лекари за инициативата и им пожелаха успешна и активна дейност. "Лекарският съюз сме всички ние, вие сте нашето бъдеще и ще ви подпомагаме", обеща д-р Стоичкова.

Галерия