Триажен център има обособен в УМБАЛ и той работи. Снимка Архив Черноморие-бг

Триажен център има обособен в УМБАЛ и той работи. Снимка Архив Черноморие-бг

Кметът на Бургас Димитър Нилоков иска от ОбС да гласува сума в размер около 90 000 лева за закупуване на апаратура и защитни облекла за нуждите на здравни заведения в общината. Той е входирал докладната записка, която ще бъде разгледана и гласувана на предстоящата сесия в края на месеца.

В нея той настоява съветниците да гласуват допълнителни разходи в размер до 50 000 лева - собствени бюджетни средства, за осигуряване на защитно облекло, лични предпазни средства за ограничаване разпространението на COVID-19, финансови средства в размер на 30 000 лева да бъдат предоставени като трансфер на държавната УМБАЛ - Бургас за закупуване на кислородни концентратори, както и финансов ресурс в размер на 5400 лева, с който да бъде закупен за "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД 12-канален електрокардиограф и 2 148 лева за закупуване на обзавеждане за Приемно отделение - триажен център на УМБАЛ.

Пред бургаската УМБАЛ без фургон, има триажна зона

В докладната записка се посочва, че 50 000 лева за защитни облекла ще бъдат осигурени от бюджета на Общината, които са от дейност 128 "Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина" - фонд "Мостово финансиране и съфинансиране на проекти", §1020 "Разходи за външни услуги".

Средствата за оборудването за общинския КОЦ и за триажния център на държавната болница да бъдат осигурени от постъпили целеви дарения.

Всички постъпили материални дарения и  средства в дарителската сметка по дарители и начин на разходване, публично оповестени на интернет страницата на Община Бургас, са в размер на 477 393,75 лева. От тях по сметката на Община Бургас са налични 123 904,11 лева.