Кметът на Бургас Димитър Николов видя как е започнал ремонта на Културен дом Бургас. Снимки Лина Главинова

Кметът на Бургас Димитър Николов видя как е започнал ремонта на Културен дом Бургас. Снимки Лина Главинова

Ще държим на контрола и надзора. Работете внимателно. За всички грешки, които бъдат констатирани ще налагам глоби. Това каза кметът на Бургас Димитър Николов на представителите на консорциума ДЗЗД "БМ". Те спечелиха обществената поръчка, обявена от Община Бургас, за реализацията на проекта "Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим - град Бургас". Осем дружества и консорциуми участваха в конкурса. Комисията избра ДЗЗД "БМ".

Цялата стойност на проекта е 9 503 000 лева. 4 019 000 лева е размерът на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена по оперативна програма "Региони в растеж". 5 151 385 лева ще бъде размерът на кредита, който Общината ще тегли чрез ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове" (ФУГ), създаден с цел изпълнение на финансов инструмент "Фонд за градско развитие". Собствените средства, с които Общината ще участва в реализацията на проекта са в размер на 330 050 лева.

Ремонтът на сградата трябва да бъде завършен за 400 календарни дни. "Качеството по време на изпълнението на проекта е наш приоритет. Няма да си позволим компромиси. При нас няма неквалифицирани работници", каза Марин Цветков - ръководител на обекта. Той заедно с кмета Николов и архитектите от студио "Мото" ООД с ръководител на колектива Десислава Стоянова - Иванова разгледаха местата в сградата и вътрешните пространства, които ще бъдат обновени. Проектът на "Мото" бе избран чрез обявен от Община Бургас конкурс през 2014 година. "Предвидили сме да има пасарелка, която да минава зад залата на ОбС и да свързва отделните части", казаха от екипа, проектирал реконструкцията.

Проектът за обновяване на Културния дом предвижда да бъде направена надстройка на сградата, където ще бъдат обособени две мултифункционални зали. Те ще бъдат използвани за изложби и концерти. След ремонтът основната зрителна зала ще разполага с 527 седящи места и 10 места за хора с увреждания, които се придвижват с колички. В залата ще бъде сменено озвучаването, ще бъде закупена машина за прожекции на филми и екран. Там ще се помещава Общинското кино, за което се говори от повече от 12 години. Ще бъдат сменени настилките, дограмите и обновени таваните в сградата. След внедряването на мерките за енергийна ефективност сградата вече ще бъде клас "С". По проект се предвижда и монтиране на два асансьора, както и обновяване на вътрешното пространство, където ще има опция за монтиране на сцена за различни арт изяви.

В момента сградата разполага с 6 зали, след обновяването те ще станат 10. И отново ще могат да се ползват от клубовете, които провеждат занятията си там.

Галерия