Кметът на Созопол изпрати изпрати декларация до Министерски съвет и до 49-тото Народно събрание на Република България. Снимка Архив Черноморие-бг

Кметът на Созопол изпрати изпрати декларация до Министерски съвет и до 49-тото Народно събрание на Република България. Снимка Архив Черноморие-бг

Кметът на Созопол Тихомир Янакиев е против приемането на Законопроект за енергетика от възобновяеми източници в морските пространства. Той изрази несъгласието си с готвените промени като изпрати декларация до Министерски съвет и до 49-тото Народно събрание на Република България. Декларацията е подкрепена със становища на Българската асоциация за туризъм и на браншовите организации в сферата на туризма и рибарството.

"В качеството си на кмет на община Созопол, както и браншовите организации и общинските съветници, настояваме, в случай че настоящия законопроект не бъде оттеглен,  да бъде разписан ясен текст, съгласно който риболовните и туристически зони да се изключат от зоните за строеж на вятърни електроцентрали в морските пространства на Република България", се казва в писмото на кмета.

"Считам, че приемането на Законопроект за енергията от възобновяеми източници в морските пространства (ЗЕВИМП) ще нанесе съществени щети на риболовния отрасъл, туризма по българското Черноморие и биоразнообразието в акваторията на Черно море", допълва Тихомир Янакиев.

Според него нормативният акт, който бе приет на първо четене от народните представители, не отчита интересите нито в туристическия, нито в риболовния сектор. Не се отчитат редица рискове относно опасностите за морските биологични ресурси, които крият вятърните електроцентрали, построени в морето. 

"Изграждането  ВЕИ в морето може да промени морската екосистема като повлияе на миграцията на рибите, местата за хвърляне на хайвер и хранене. Рибарите изразяват загриженост за шума и вибрациите, които ще предизвикват перките и за електромагнитното поле около проводниците. Със сигурност приемане на проекта ще увеличи замърсяването на морското пространство", смята още кметът на Созопол.

"Трябва да отбележа, че ръководството на община Созопол и обществеността, не сме против въвеждането на ВЕИ централи. Като община в държава – членка на ЕС, подкрепяме Директивата на Европейския парламент и на съвета за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници.  Наясно сме и с ангажиментите, които България е поела, но смятаме, че морските пространства не са подходяща платформа за развитие на този вид съоръжения. 

В заключение заявявам пълната си подкрепа към засегнатите от Законопроект за енергията от възобновяеми източници в морските пространства (ЗЕВИМП) браншове, които изразиха своето несъгласие с него, подкрепено с неоспорими аргументи против осъществяването му", завършва кметът Тихомир Янакиев.