Съвместните дейности бяха обсъдени на работна среща. Снимка университет Проф. д-р Асен Златаров

Съвместните дейности бяха обсъдени на работна среща. Снимка университет Проф. д-р Асен Златаров

Разработване на нови градски туристически маршрути и активно участие на преподаватели и студенти в провеждането на публични събития от календара на Община Бургас. Около тези съвместни дейности се обединиха представители на морската община и от професионално направление "Туризъм" в университет "Проф. д-р Асен Златаров". В работната среща активно взеха участие директора на Колежа по туризъм към държавното висше училище проф. д-р Братой Копринаров, ръководителят на катедра "Маркетинг и туризъм" доц. д-р Веселина Атанасова, зам.-кметът на туризъм в Община Бургас Диана Саватева с екипа си, Юлиян Георгиев и Юлиян Кулев от Комисията по туризъм към Общински съвет – Бургас и председателят на БРТК Диляна Цонева.

Работната група обсъди и разширяване на възможностите за практическо обучение на студенти в общинските туристически обекти.

Всички участващи бяха категорични, че при следване на новите мерки те ще повишат качеството на предлаганите образователни и туристически продукти на дестинация Бургас, а самите студенти ще придобият ценен професионален опит.