Заключителната пресконференция по проекта събра участници в зала Черноморие на Конгресния център в Бургас. Снимки Черноморие-бг

Заключителната пресконференция по проекта събра участници в зала Черноморие на Конгресния център в Бургас. Снимки Черноморие-бг

Концепцията за интелигентни пристанища вече е факт чрез проекта на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" (ДППИ)  - "Териториално разширяване на обхвата и допълване на функциите на Информационната система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS) – Фаза 4". "Изпълнението на четвъртата фаза на проекта доведе до технологично усъвършенстване и разширяване обхвата на VTMIS системата чрез внедряване на авангардна цифрова инфраструктура, отговаряща на най-високите световни стандарти, както и чрез използване на иновативни подходи при изграждането и експлоатацията ѝ", каза генералния директор на ДППИ Ангел Забуртов по време на заключителното събитие по проекта, което се проведе в зала "Черноморие" на Конгресния център в Бургас.  

"Разширяването на обхвата и функциите на системата доведе до подобряване на безопасността на корабоплаването, на опазването на човешкия живот на море и на опазването на околната среда от замърсяване", каза ръководителят на проекта д-р инж. Златко Кузманов, който запозна гостите на събитието с технологичните възможности на системата. Географското разширяване на обхвата ѝ е постигнато посредством изграждане на нови обекти за покриване на зони за навигационно наблюдение и монтаж на оборудване на вече съществуващи обекти, като са покрити крайните северни и южни райони на морските пространства и критични плавателни и пристанищни участъци на България. 

Проектът, реализиран от ДППИ по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура 2014–2020 г.", следва добрите европейски практики в областта на управлението на корабния трафик и непрекъснатото технологично развитие и подобряване в сектора. Разширяването и допълването на националната система VTMIS доведе до постигане на баланс между подобряване на електронните системите на ДППИ и тяхното технологично развитие. По този начин се съдейства за повишаване параметрите на редица характеристики на морската транспортна система като ефикасност, безопасност и сигурност, както и за по-добрата интеграция в общоевропейския модел за интегрирана транспортна система и по-специално обмяна на информация в системи като SafeSeaNet (SSN).

Галерия