Концесията на ивицата е за срок от 20 години

Концесията на ивицата е за срок от 20 години

"Къмпинг Южен Бряг" ЕООД е определен за концесионер на морски плаж "Къмпинг Градина" в община Созопол, съобщиха от Министерски съвет. Той се задължава за целия срок на договора за концесия от 20 г. да предоставя цена за 1 брой чадър в размер до 7 лева с ДДС и цена за 1 брой шезлонг в размер до 7 лева с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж. Размерът на концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 9,00 на сто. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 90 758,57 лева без ДДС. Инвестициите, свързани с подобряване на достъпа до морския плаж за срока на концесията са в размер на 231 295 лева с ДДС.