Нито една партия не трябва да приема болницата като политически проект, заяви кметът на Бургас Димитър Николов. Снимки Черноморие-бг

Нито една партия не трябва да приема болницата като политически проект, заяви кметът на Бургас Димитър Николов. Снимки Черноморие-бг

Консултантският екип от международния консорциум IDOM и партньорите им от "Миа архитект" представиха проучването и идейния проект за изграждане на Специализирана детска болница в Бурга пред общинските съветници. Работата по проекта тече от три години. "Вече сме на финалната част на проекта. Знаем, че децата по света боледуват рядко, но когато едно детете боледува, боледува цялото му семейство", каза при представянето кметът на Община Бургас Димитър Николов. Той призова нито една политическа партия да не приема този проект като политически проект, защото той е надпартиен. Той има подкрепана на Министерството на здравеопазването и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Бъдещата болница ще кандидатства за лиценз, за да може в нея да се обучават бъдещи медици.

"Този проект е важна част от развитието на здравеопазването в Бургас и областта. Ще положим усилия той да бъде реализиран в най-кратки срокове. Имаме нужда да развиваме детското здравеопазване", каза областният управител на област Бургас Стойко Танков.

Европейската инвестиционна банка е финансирала техническата част на проекта. Той вече е във фаза 3 - тръжна документация.

Специализираната детска болница ще е предназначена за лечение на деца от 1 до 18 години. Сградата ще бъде на 9 етажа, като надземната застроена площ ще е с размери 21 397 кв.м., а подземната - 3 335 кв. м. Паркингът ще е с площ 2 675 кв.м. и ще разполага със 109 парко места на открито.

На този етап проектът предвижда създаване на Специализирана болница за активно лечение на детски болести, лечебно заведение за болнична помощ от трето ниво на компетентност, което да предлага диагностика и лечение по следните специалности:

- Педиатрия;

- Пулмология;

- Гастроентерология;

- Ендокринология и болести на обмяната;

- Нефрология;

- Хематология;

- Обща хирургия;

- Офталмология;

- Ушно-носно-гърлени болести;

- Кожни болести и алергология;

- Дерматология;

- Физикална и рехабилитационна медицина;

- Анестезиология и интензивно лечение;

- Образна диагностика;

- Клинична лаборатория;

- Микробиология;

- Спешна медицина.

Общината възнамерява да осигури средства за изграждането, обзавеждането и оборудването на лечебното заведение, като използва всички възможни източници за финансиране – безвъзмездни грантове – средства по Оперативни програми, кредитни средства, целеви средства от държавния бюджет и при необходимост собствен ресурс, извън вече инвестирания.

Галерия