Форумът започна в бургаския университет, който е и организатор на събитието. Снимки университет Проф. д-р Асен Златаров

Форумът започна в бургаския университет, който е и организатор на събитието. Снимки университет Проф. д-р Асен Златаров

Първият практически семинар за финансови контрольори и експерти по вътрешен контрол в българското висше образование и наука започна в Бургас. Той се организира от университет "Проф. д-р Асен Златаров" съвместно с Община Бургас и е под патронажа на ректорът на висшето учебно заведение проф. Магдалена Миткова.

Домакин на събитието е най-голямото висше училище в Югоизточна България. Организатор на семинара главният експерт методология и вътрешен контрол при университет "Проф. д-р Асен Златаров" Тихомир Стайков.

За форума в Бургас пристигнаха експерти от над 20 висши учебни заведения от цялата страна. Цел на семинара е изграждане на устойчива мрежа от финансови контрольори и експерти по вътрешен контрол от българското висше образование и наука чрез споделяне на експертни мнения и обмен на добри практики. Участниците бяха поздравени от зам.-кметът по бюджет и финанси в Община Бургас Красимир Стойчев.

Организаторите планират събитието да стане традиционно.

Галерия