Форумът ще се проведе на 28-и февруари в хотел Приморец

Форумът ще се проведе на 28-и февруари в хотел Приморец

Безплатен семинар "Как да подготвим успешни проекти по основните отворени и предстоящи за отваряне еврогрантове" ще се проведе на 28-и февруари в гранд хотел и СПА "Приморец", Бургас. Събитието цели предаване на директен ноу-хау и консулт към представителите на бизнеса в морския град, относно възможностите, произтичащи от различни европейски структурни и инвестиционни фондове, включително разработване и управление на проекти за привличане на безвъзмездно финансиране по различни програми.

Организатори на форума са регионалната структура на Конфедерацията на работодателите и индустриалците-Бургас и консултантска и обучителна фирма "Финсис". Официален партньор в организацията на семинара е и "Enterprise Europe Network", чиято основна задача е подпомагането на компаниите в ЕС в посока иновации, растеж, конкурентоспособност, достъп до европейските и световни пазари.

Форумът ще открие от представител на Конфедерацията на работодателите и индустриалците-Бургас.

Специален лектор на събитието е д-р Никола Христович - съуправител на "Финсис", сертифициран управленски консултант, член на БАКЕП, автор на редица Наръчници за управление на проекти, както и съорганизатор и лектор на множество семинари със сходна тематика в София и страната. Неговият последен наръчник - "Европари за проекти 2017-2020г.," е част от информационните материали, които участниците във форума ще получат.

Никола Христович ще запознае присъстващите с конкретни реални положения в разработката и управлението на проекти, обвързани с привличане на безвъзмездно финансиране по различни европейски и други програми. Специално внимание Управителят на "Финсис" ще обърне на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020",  "План за инвестиции за Европа" (т. нар. план "Юнкер"), Програма за развитие на селските райони, Оперативна програма за морско дело и рибарство, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Оперативна програма "Регионално развитие", Програма ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция и други.

Програмата на семинара включва и дискусионна кръгла маса по актуалните програми. Следобедните часове на форума, са изцяло предвидени за индивидуални и групови консултации по еврогрантовете.