Кръст и монета с Богородица открити в Акве калиде Освен тези находки при разкопките, които са продължили до 3 декември, екипът е намерил медальон на богомолец, гривна на дете, пръстен, част от чаша за ориз от средата на XVI век, която е добра имитация на китайски порцелан и множество византийски и османски монети.

Разкопките на Акве калиде продължават трета година и се финансират от община Бургас. Тази година общината задели 50 000 лева за тях. "В бюджета за следващата година също ще бъде предвидена сума за продължаване на разкопките. Но не можем да кажем точния й размер. Би ни се искало тя да бъде по-голяма от тази, която отпуснахме тази година", каза зам.-кметът по култура в община Бургас Йорданка Ананиева.

През този археологически сезон и проучена и крепостната стена, за която вече има и археологически данни. Тя е имала важна стратегическа роля. В момента обаче има спешна нужда от средства за реставрация и консервация на част от обекта. "Надяваме се и държавата да отпусне известна сума, тъй като част от разкопките са върху държавен терен", уточни Цоня Дражева.

През февруари 2011 година ще бъде сформирана комисия с представители на Министерството на културата, която ще уточни границите на Акве калиде. Заради откритите стени, термите и църквата той може да се превърне в притегателен център за туристите.