Преди седмица на плувен комплекс Парк Арена ОЗК гръмна скандала с удареното 10-годишно дете от служител на басейна. Снимката е илюстративна

Преди седмица на плувен комплекс Парк Арена ОЗК гръмна скандала с удареното 10-годишно дете от служител на басейна. Снимката е илюстративна

В писмо до Общински съвет Бургас и чрез петиция, публикувана във фейсбук, Управителният съвет на КВТ "Арена Бургас" настоява за промени относно начина на работа и стопанисване на плувните басейни, собственост на общината. Двете послания са адресирани до кмета на града Димитър Николов, до председателя на постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности Йордан Георгиев, до зам.-кмета по култура, туризъм и спорт Диана Саватева, до управителя на ОП "Спортни имоти" Живко Иванов и управителите на плувните комплекси.

В писмото до Общинския съвет от ръководството на клуба обвиняват управителя на "Парк Арена ОЗК" Ивелин Ефендиев в бездействие, изразяващо се в неразбиране и липса на съдействие за разрешаване на проблемите на КВТ "Арена Бургас", възникнали по време на тренировъчния процес. Посочва се, напр., че от управата на басейна не са предоставили и до ден днешен врати за водна топка и клубът е принуден да плаща наем за оборудвано игрище. След съкращаване на работното време с един час децата на клуба са били притискани чрез грубости, влизане в съблекалните, забрана за ползването им и т.н.   

Изложението на тези твърдения идва седмица след като на плувен комплекс "Парк Арена ОЗК" гръмна скандала с удареното 10-годишно дете от служител на басейна.

В писмото, както и в подписката се настоява за премахване цените за ползване на плувните басейни за картотекираните състезатели аматьори и за намаляване наполовина за всички останали ползватели; да се удължи работното време на обектите; да се диференцират цените за заплащащите за ползване на плувните басейни в различния часови диапазон; да се поддържа температура на водата не по-ниска от 26,5 градуса; за отпускане на безплатни 30 минути при поставяне на игрището по водна топка от клуба и др.

Публикуваме петицията на КВТ "Арена Бургас" без редакторска намеса.

П О Д П И С К А  

на граждани на град Бургас и родители на спортуващи с настояване за промени относно начина на работа и стопанисване на плувните басейни, собственост на Община Бургас  

Отправяме настоящите предложения, защото касаят стопанисването и финансовото обезпечаване на въпросните обекти и целят подобряването на начина на работа на плувните басейни, спортните постижения на трениращите, тренировъчния процес на всички спортни клубове, както и ползването им от страна на гражданите, плуващи в свободното си време.

Похвално е желанието на Община Бургас да развива плувните спортове, както и построяването във връзка с това на нови басейни, но считаме, че начина на управление им не помага по никакъв начин развитието на тези спортове. Ние, като граждани на града плащаме с данъците си построяването и издръжката на тези басейни и в същото време сме принудени да плащаме високите такси както за любителско плуване, така и за спортуването на нашите деца, а всичко това  в момента не става при нормални такси и условия.

Предлагаме:              

Да се премахнат цените за ползване на плувните басейни за картотекираните състезатели аматьори и да се намалят наполовина за всички останали ползватели, предвид това, че плуването е спорт, който трябва да се практикува всекидневно и дори двуразово, предвид икономическата криза, за която се говори по всички медии, включително и от мин. председателя на страната и предвид незавидното 11 място на град Бургас, по отношение на средната работна заплата в страната. За сравнение във Варна, ползването на басейните е безплатно и първите места в плуването и водната топка са окупирани от техните клубове. Развиването на спорт за високи спортни постижения е почти невъзможно, особено на ПК „Парк Арена“, който може би е най-скъпия общински басейн в цяла Европа. Цените му са несъвместими със средния статус на работещите граждани на града. Цените за вход трябва да бъдат социално поносими и балансирани и също така трябва да бъдат съобразени с потребностите и възможностите на местното население и да са съотносими със стандарта на живот, а не само с материално-техническата и административна тежест.

Да се удължи работното време на обектите. В момента работното време на басейните не е съобразено нито с учебното време на учениците, нито с работното време на гражданите, работещи на смени, различни от редовната. Например:  На някои басейни тренировките по плуване приключват рано, защото трябва да има време и за клубовете по водна топка да си проведат тренировките. В същото време сегашното работно време ограничава достъпа на някои от по-големите  състезатели по водна топка и плувците, които не са в спортно училище, а имат нужда да тренират двуразово, тъй като втората смяна в училищата свършва в 19:10 ч, а басейните отварят късно и затварят рано. Предвид изложеното смятаме, че целесъобразно би било да се удължи работното време на басейните, например от 06:30до 22:30 часа.

Да се диференцират цените за заплащащите за ползване на плувните басейни в различния часови диапазон. Има часове и дни, в които басейните стоят празни и сериозното намаляване на цените за това време ще стимулира ползването им. По този начин е диференцирано заплащането, например на футболните игрища.

Да се диференцира времетраенето на ползване на обекта за различните групи посетители. В момента в правилника за ползване е посочено, че всички посетители, както граждани, така и начално обучение, а също така и състезатели, ползват обекта в рамките на 90 минути, включващи събличане, обличане, басейн, душ… Предвид естеството на тренировъчния процес, предлагаме да не се ограничава времето за пребиваване на територията и за ползване на басейните  на картотекираните състезатели, тъй като това тежко нарушава подготовката на спортистите и работата на треньорите.

Да се поддържа температура на водата не по-ниска от 26,5 градуса. В България, а може би и в Европа няма спортен басейн, в който да се поддържа постоянно толкова ниска температура като на ПК „Парк Арена“. Спестяването на разходи за сметка на температурата на водата води до отлив както от любителското плуване, така и от по-малките трениращи.

Да се направят по-разчупени ценови пакети, за всички заплащащи, особено на „Парк Арена“. Например не само за брой плувания, а и за ползване на няколко услуги, предоставяни от комплекса, за ползване от група трениращи, семеен пакет и т.н.

Да се обосновава и аргументира писмено всяка промяна на графиците за ползване на басейните. Промяната на графиците за ползване на басейните не се прави прозрачно и аргументирано, а това остава съмнения за непочтени практики на управление на обектите. Почти винаги промените са в ущърб на един или друг клуб, за сметка на трети, при което възникват напрежение, противоречия, противопоставяне и недоволство, които се отразяват зле на спортсменските отношения, заниманията и тренировъчния процес.      

Да се заменят сега съществуващите душ батерии. В баните са поставени евтини и нефункционални душ-батерии, които не са произведени за интензивна употреба в обществени обекти, поради което често се повреждат, а за това да се обвиняват трениращите, повечето от тях – деца, както и треньорите, които от своя страна не могат да влязат в съблекалнята на децата от друг пол, например, и изобщо не могат да водят едновременно спортните занимания и да стоят в съблекалните или във фоайето, за да осъществяват тъй или иначе несвойствен за длъжността им контрол.

В концепцията на ММС за развитието на спорта е записано, че средствата, инвестирани за спорт, имат многократна възвращаемост, укрепват здравето на хората, повишават тяхната работоспособност и качеството на живота им, като облекчават бюджетите по отношение на здравеопазването и икономиката на страната. Ние сме на мнение, че парите, които отделяме, плащайки данъците си на Община Бургас не се изразходват правилно по отношение развитието на плувните спортове и условия при които се стопанисват плувните басейни също не помагат за това".