Местата на съветниците вече са определени с решение на председателя на ОбС. Снимка Бургас без цензура

Местата на съветниците вече са определени с решение на председателя на ОбС. Снимка Бургас без цензура

Живко Табаков изпълни обещанието си, което обяви пред медиите - "Левицата" да стане най-голямата грута в Общинския съвет на Бургас. След като коалиция "Левицата" (3-ма съветвици) се обедини с "МИР" (2-ма съветници) към тях се присъединиха и от "Граждани за Общината" (2-ма съветници). Така напрактика трите формации вече имат група от седем души и това ги прави втората по численост в местния парламент на Бургас след групата на ГЕРБ, която има 19 съветници. Трета остава групата съставена от "Български възход" (3-ма съветници) и КОД (3-ма съветници).

Новоизбраният председател на местния парламент Михаил Хаджиянев определи и местата за сядане на групите в залата. В средата са местата за ГЕРБ. Останалите са разпределени според броя на съветниците във всяка група (виж снимка 2).

Втората сесия на ОбС от мандат 2023 - 2027 г. ще се проведе на 21-ви ноември. На нея ще бъдат избрани заместник-председателите, членовете и ръководствата на постоянните комисии в местния парламент, както и членове на комисии, създадени по силата на специален закон или подзаконов нормативен акт, и специализирани органи.

Галерия