Ще бъдат обсъдени и сроковете за изплащане на финансово подпомагане по програма di minimis в размер на 25 лв./дка. Снимката е илюстративна

Ще бъдат обсъдени и сроковете за изплащане на финансово подпомагане по програма di minimis в размер на 25 лв./дка. Снимката е илюстративна

Лозарите искат субсидия от 30 стотинки за килограм грозде, което ще бъде направо тази есен. Представители на бранша, както и винопроизводители се събират на работна среща в Лятното кино в Поморие. Тя е планирана за 20-ти август и на нея се очаква да присъстват д-р Лозана Василева - зам.-министър на земеделието, храните и горите, инж. Красимир Коев - директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното, Йордан Чорбаджийски - председател на Националната лозаро-винарска камара. В срещата ще участват лозари и винари от Югоизточна България

Ще бъдат дискутирани очакванията около гроздобера тази година, произведено винено грозде, количества, сортов състав и цена. Ще бъде дискутирана с представители на Министерството на земеделието, храните и горите възможността за отпускане на субсидия за фактурирано грозде по 0,30лв./кг. от тазгодишната реколта, както и възможността за назначаване на браншово  представителство със статут на консултативен съвет към министерството.

Ще бъдат обсъдени и сроковете за изплащане на финансово подпомагане по програма di minimis в размер на 25 лв./дка, но не повече от 25 000 евро на бенефициент и 30лв./дка. на финансово подпомагане в следствие пораженията от COVID-19 на не повече от 7 000 евро на лозарско стопанство, както и възможности за промяна на текстове в трудовото законодателство касаещи влизане в сила на срочни договори за наемане на работна ръка по време на гроздоберна кампания и отпадане на еднодневните такива.