Кметът Марин Киров и управителят на центъра д-р Николай Гавраилов посетиха сградата, в която тече ремонта. Снимки Община Царево

Кметът Марин Киров и управителят на центъра д-р Николай Гавраилов посетиха сградата, в която тече ремонта. Снимки Община Царево

Довършването на сградата за Медицински център в Царево е акцент в проекто за бюджет на община Царево за настоящата година. Макро рамката възлиза на 57 млн. лева.

Кметът на морската община Марин Киров и ръководния екип, заедно с управителя на Медицинския център д-р Николай Гавраилов, инспектираха ремонтните дейности в сградата. Довършителните дейности са на финалната права.

Предстои да бъде обявена обществена поръчка за избор на изпълнител на дейностите по саниране на сградата, за доставчик на оборудване на центъра и за обособяване на паркинг.

По проект в центъра ще бъдат разположени кабинетите за всички общопрактикуващи лекари, на стоматолозите, както и рентгена, лаборатория, кабинет за неотложна помощ, специализирани кабинети на кардиолог, невролог, хирург и др.

Галерия