Имотът е предоставен с решение на Министерски съвет. Снимка Архив

Имотът е предоставен с решение на Министерски съвет. Снимка Архив

Медицинският университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" във Варна получи управлението върху част от имот - публична държавна собственост, за нуждите на учебното заведение. Това стана с решение на Министерски съвет. Това ще позволи обособяване на нови учебни зали, лаборатории и помощни помещения към катедрите на Университета. Частта от имот представлява самостоятелно обособен обект с площ 481,91 кв. м, разположен на 10-ия етаж в административна сграда на улица "Брегалница" № 3 във Варна. Досега той е бил в управление на Регионалната здравна инспекция – Варна, която от своя страна получава управлението върху самостоятелен обект с площ 69,47 кв. м, разположен на 9-тия етаж в същата сграда. Сградата, в която са обектите, се споделя между Медицинския университет, Регионалната здравна инспекция и Центъра за спешна медицинска помощ във Варна. Взаимното предоставяне на имоти ще създаде възможност за задълбочаване на партньорските взаимоотношения между институциите, което е от взаимен интерес за продължаващото обучение и квалификация на специалисти от РЗИ, практическото обучение на студентите на МУ - Варна, съвместни проекти на трите институции, насочени към здравните потребности на обществеността.