Новият проект ще стартира на 1-ви септември тази година. Снимка Архив Черноморие-бг

Новият проект ще стартира на 1-ви септември тази година. Снимка Архив Черноморие-бг

Бургаската Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника на състезанието спечели нов проект по програма "Еразъм+", ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", сектор "Професионално образование и обучение". Проектът е на тема: "Усъвършенстване на професионалните умения чрез практическо обучение". Той е с продължителност 18 месеца и стартира на 1-ви септември 2022 г., а отпуснатото финансиране е на стойност 83 546,00 евро.

В рамките на проекта е предвидено и участието на ученици от настоящите IX и X клас от различни специалности. Те ще бъдат разделени на две групи за участие в мобилности във Фаро, Португалия ще бъдат включени 15 ученици от три специалности направление електроника, мехатроника, електротехника, а в Малага, Испания - 15 ученици от две специалности направление електротехника и IT.

Ръководител на екипа на проекта инж. Роза Желева – директор на ПГМЕЕ, инж. Албена Колева и Добрина Нейчева.