Министър Шишков заяви, че се води кореспонденция в тази посока, институциите не си прехвърлят отговорност. Снимка Община Варна

Министър Шишков заяви, че се води кореспонденция в тази посока, институциите не си прехвърлят отговорност. Снимка Община Варна

В рамките на 10 дни предстои да се вземе решение за бараките на Златни пясъци. Надявам се ще бъдем единни да приложим закона. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по повод искането на кмета на Варна Иван Портних за премахване на незаконните бараки в курорта. 

В края на април кметът Иван Портних изпрати писма до министрите на регионалното развитие и благоустройството -Иван Шишков, и на туризма - Илин Димитров, в които настоява търговските обекти в курорта „Златни пясъци“, за които Община Варна не е изработвала и внасяла за съгласуване в Министерството на туризма схеми, нито е издавала разрешение за поставянето им, да бъдат премахнати.

„Най-красивият национален курорт по Северното Черноморие -  „Златни пясъци“, за поредна година посреща първите туристи в неугледен вид, със стотици грозни търговски обекти по централната алея, които са с изтекли разрешителни преди повече от 2 години! 

Община Варна не е изработвала и внасяла за съгласуване в Министерството на туризма схеми, нито е издавала разрешения за поставянето им, което ги прави незаконни. Затова липсата на адекватна реакция и бездействието от институциите, които имат отношение към проблема, е силно озадачаваща“, се казва в писмото.

Кметът припомня, че Община Варна няма правомощия да премахва незаконни обекти, които се намират на територията на национални курорти. Съгласно чл.13, ал. 6 от ЗУЧК, по реда на чл.57а от ЗУТ, това е в компетенциите на ДНСК, към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, съответно на РДНСК - Варна.