Това е сградата, в която ще се обучават бъдещите медици. Снимка Архив Черноморие-бг

Това е сградата, в която ще се обучават бъдещите медици. Снимка Архив Черноморие-бг

Министерският съвет предлага на Народното събрание да се открие медицински факултет към университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас. Решението е взето на заседание на МС днес, съобщиха от пресслужбата.

Медицинският факултет се създава по предложение на ръководството на висшето училище въз основа на положително оценен от Националната агенция за оценяване и акредитация проект.

Проектът предвижда в новото основно звено да се обучават студенти по специалността от регулираните професии "Медицина". Обучението ще се осъществява в съответствие с изискванията на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите "Медицина" и "Дентална медицина" за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър". Университетът разполага с необходимата материално-техническа база за качествен образователен и научноизследователски процес. Учебният процес ще се води от 54 преподаватели, разпределени в 9 катедри.

В Медицинския факултет на университет "Проф. д-р Асен Златаров" ще се подготвят лекари за нуждите на спешната медицинска помощ, доболничната и болничната медицинска помощ, диспансери, центрове за опазване на общественото здраве, научноизследователски институти, служби по трудова медицина.