Със спечелените средства археологическият екип ще се опита тази година да проучи изцяло водохранилището на замъка и неговата източна крепостна стена. Снимка РИМ - Бургас

Със спечелените средства археологическият екип ще се опита тази година да проучи изцяло водохранилището на замъка и неговата източна крепостна стена. Снимка РИМ - Бургас

Министерството на културата отпуска 32 100 лева за археологически разкопки и теренна консервация на замъка на средновековния град Русокастро. Проектът на Регионалния исторически музей в Бургас е одобрен за финансиране от министерството. Със спечелените средства археологическият екип ще се опита тази година да проучи изцяло водохранилището на замъка и неговата източна крепостна стена.

Както всяка година, Община Камено също ще отдели средства за проучване на замъка. Към момента при археологическия обект вече е завършена зоната за рекреация, приключва и направата на павирания панорамен път до централния западен вход на средновековния град.

Техническият проект за консервация, реставрация, експониране и социализация на входа на средновековния град и западната крепостна стена на цитаделата с казармените помещения вече е съгласуван с положително становище от НИНКН и Министерството на културата. В момента се работи по проект за финансиране на изпълнението на дейностите на техническия проект.