Представители на Европейската инвестиционна банка бяха на посещение в Бургас. Снимки Община Бургас

Представители на Европейската инвестиционна банка бяха на посещение в Бургас. Снимки Община Бургас

Мисия на Европейската инвестиционна банка бе на посещение в Бургас, като последен етап от преговорите на Общината с Банката за изграждането на Детската болница в града. Така се слага край на проучванията, извършвани от банковата институция за финансовата стабилност на Общината, на възможностите й за обслужване на финансовата подкрепа и цялостното съдържание на проекта за създаване на Детската болница в Бургас.

В рамките на интервютата на банковите експерти – Атанас Иванов, Енрике Тревиньо и Мартин Голес, бяха обсъдени всички аспекти и етапи на осъществяване на проекта:

- Стратегически контекст на проекта – анализ на система на здравеопазването в България, на пазара на педиатричните услуги в България, процедури за изпълнение на проекта и прилагане на Закона за обществени поръчки, организационна структура на екипа за изпълнение на проекта от страна на Общината.

- Технически аспекти на проекта – локация на терена, представяне на концептуалния проект, екологични аспекти и постигане на параметрите на таксономията, предвидени мерки за енергийна ефективност, иновативни методи и модели, заложени при проектирането и изпълнението на инфраструктурата на Болницата.

- Финансови аспекти на проекта – подробен икономически и финансов анализ на инвестицията, необходим паричен поток в процеса на изграждане, индикативна стойност на строителството, оборудването, други разходи, съотношение разходи за строителство/оборудване, строителство/обзавеждане, календар на инвестициите и финансово-икономически модел за развитие на лечебното заведение в краткосрочен и средносрочен план.

На анализаторите от Европейската инвестиционна банка беше представен и теренът на бъдещата Болница, която предстои да се изгради в непосредствена близост до Университетска многопрофилна болница за активно лечение Бургас.

Общата оценка на експертите е, че е разработен един изключително добре подготвен и мотивиран проект, в който са взети предвид всички обстоятелства, които следва да бъдат отчетени при реализиране на подобна голяма и комплексна инвестиция. Едновременно с това са предвидени и адекватни мерки за реакция при възникване на форсмажорни обстоятелства по време на изграждане на болницата. Високо оценена беше и подкрепата от страна на екипа от чуждестранни експерти на IDOM, осигурени с помощта на Европейската банка.

След края на посещението екипът на ЕИБ следва да изготви окончателно становище за финансовата и институционална устойчивост на проекта, което трябва да се случи в рамките на следващите седмици и да доведе до финализиране на договора за изграждане на Многопрофилна болница за активно лечение на детски болници "Света Анастасия" Бургас. На 22-ри февруари т.г. Министерски съвет взе решение за одобрение създаването на детската болница.

Галерия