Информационният киоск е в Природонаучната експозиция на РИМ Бургас. Снимки РИМ - Бургас

Информационният киоск е в Природонаучната експозиция на РИМ Бургас. Снимки РИМ - Бургас

Един от най-сериозните екологични проблеми на днешното време е замърсяването на Световния океан с отпадъци. Доскоро това ни звучеше като нещо далечно, което не се отнася за нашето Черно море. Но отпадъците, които то изхвърля по плажовете, както и откриването на остров от боклуци, който се носи по повърхността му, показват, че проблемът вече е на прага ни. Част от усилията, които различни институции и неправителствени организации полагат за справяне с проблема, е провеждането на образователни кампании за замърсяването на моретата и океаните с отпадъци.

Председателят на Комисията по околна среда в 44-тото НС и бивш министър на околната среда Ивелина Василева бе сред първите посетители на образователната инсталация, подредена в Природонаучната експозиция на Регионалния исторически музей в Бургас. Инсталацията се състои от информационен киоск и два макета на обикновения делфини и съдържа богата информация за Черно море и неговите обитатели, но също така и за глобалния проблем със замърсяването с отпадъци. Посетителите ще се запознаят с видовете делфини, които се срещат в Черно море, със звуците, които те издават, но и с тревожната информация за степента на замърсеност с отпадъци на влажните зони и по специално на Поморийското езеро. Изследванията, проведени през 2018 г. в тази влажна зона, потвърждават общата тенденция най-голям дял от отпадъците да са изкуствените полимерни материали.

Инсталацията е част от проект "Екологично съзнание и поведение за спиране на замърсяването в значими влажни зони на Черноморския басейн", финансиран от Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество "Черноморски басейн 2014-2020" и изпълняван от СНЦ "Зелени Балкани". Тя ще може да се разгледа в залата на Природонаучната експозиция на улица "Константин Фотинов" №30 до края на лятото.

Галерия