Морските общини искат да стопанисват сами плажовете

"Държавната собственост, която се намира на общинска територия и също не се стопанисва от държавата да мине на управление на общините", това предложи още Рейзи. Кметът на Созопол се обяви против общините да плащат ДДС. "Няма логика да плащаме ДДС и след това то да ни се връща. Излиза, че ние не сме представители на държавата на местно ниво, а сме от другата страна на барикадата", допълни Панайот Рейзи. Другото предложение направено от него е свързано с лихвите по кредитите, теглени за реализацията на спечелени проекти. "Не сме длъжни заради забавяния на плащанията от страна на министерствата да плащаме лихвите", каза още созополският кмет.

 

Колегата му от Поморие Петър Златанов внесе предложение да се плаща еднократен данък за изграждането на инфраструктурата. Той смята, че общините трябва да формират повече приходна част без това да става за сметка на жителите на общината.

Кметовете от региона се обединиха около необходимостта от законодателна промени, свързани с местната власт.

Те смятат, че трябва да бъдат осигурени средства за тези общини, които нямат възможност са финансират сами извозването на битовите отпадъци.