Ремонтните дейности в училището ще приключат за началото на учебната година. Снимка Авторът

Ремонтните дейности в училището ще приключат за началото на учебната година. Снимка Авторът

Бургаската Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов "Свети Никола", известна още като Морското училище започва новата учебна 2020/2021 година с въвеждането на нови иновации в обучението на учениците. Иновациите са за периода 2020/2025 година, когато завършват учениците, приети сега в VIII клас.

Иновациите са за специалностите "Корабоводене" и "КММ". Те се въвеждат в изпълнение на програмата на Министерството на образованието и науката и отговарят на изискванията на Международната конвенция за вахтената служба (STCW). Целта им е да осигурят перспектива на завършващите учебното заведения.

Иновациите в специалността "Корабоводене" дават възможност на завършващите Морското и придобили квалификация "Корабен рулеви" след едногодишен стаж да получат автоматично сертификат "Квалифициран моряк полубна команда". Иновациите в специалността "КММ" дава на завършващите придобият квалификация "Корабен моторист" и след едногодишен стаж да получат сертификат "Квалифициран моряк машинна команда". Иновациите се прилагат и благодарение на методическите указания на Морска администрация.

Във връзка с подготовката и изменение на Наредба 6, и осъществяване на теоретична подготовка на морските лица, завършващи професионалната гимназия, те ще придобият правоспособност за управление на яхта до 300 бруто тона регистър след извършване на плавателния стаж и въз основа на преминатия учебен процес.