Крайният срок за подаване на корегираща декларация е 30-ти септември. Снимката е илюстративна

Крайният срок за подаване на корегираща декларация е 30-ти септември. Снимката е илюстративна

Над 1,1 млн. физически и юридически лица са подали годишните си данъчни декларации в Националната агенция за приходите, като повече от 3000 от формулярите са за корекции в декларираните данни.

Фирмите и гражданите имат по-малко от три дни, в които ще могат да подадат коригиращи декларации. До 30 септември те имат възможност еднократно да коригират данните, посочени в годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица и формуляра за облагане с корпоративни данъци на юридическите. Това става с подаването на еднократна коригираща декларация за промени, свързани с декларираните данъци от предходната година. Коригиращата декларация се подава след изтичане на срока за подаване на годишната данъчна декларация, но преди 30 септември на текущата година. Физическите лица могат да направят корекции в периода след 30 април до 30 септември. За юридическите лица, едноличните търговци и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, срокът започва след 30 юни и продължава до края на септември. Те подават коригиращата си декларация онлайн, чрез Портала за електронни услуги на приходната агенция, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или с електронен подпис. 

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи в сайта на приходната агенция или на телефоните на НАП: +359 2 9859 6801 или 0700 18 700 на цена по тарифата на съответния оператор.