Мая Казанджиева награди участниците в инициативата. Снимки Лина Главинова

Мая Казанджиева награди участниците в инициативата. Снимки Лина Главинова

Ученици от няколко бургаски учебни заведения бяха отличени за участието си в здравни проекти, реализирани в учебното заведение и финансирани чрез отдел "Спорт, превенции и младежки дейности" към дирекция "Социални дейности, здравеопазване и спорт" в Община Бургас. Участниците в проектите показаха презентации по темата и разясниха на връстниците си, какво са научили, докато са участвали в проекта. Целта му е да насърчава здравословен начин на живот сред младите хора.

Сред учебните заведения, които се включиха в общинската инициатива са и СУ "Св. св. Кирил и Методий" и Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника.

Грамоти и награди на участниците връчи Мая Казанджиева - директор дирекция "Социални дейности, здравеопазване и спорт" в Община Бургас.

Галерия