Учениците получиха ваучери, а най-заслужилите и благодарствени адреси връчени им от директора на гимназията Роза Желева. Снимки ПГМЕЕ

Учениците получиха ваучери, а най-заслужилите и благодарствени адреси връчени им от директора на гимназията Роза Желева. Снимки ПГМЕЕ

Наградиха успешните ученици на бургаската Професионалната гимназия по механоелектротехника и електроника (ПГМЕЕ), известна още като Механото. Церемонията на награждаването мина под мотото "Постиженията на учениците са нашата награда". Успехите никога не остават незабелязани, особено когато зад тях стоят талант, много труд, постоянство и упоритост. Поощрението като метод, прилаган по отношение на ученици с отлични постижения, е традиция в ПГМЕЕ от години. Педагогическият екип и ръководството на гимназията са убедени, че  за доброто и за успехите трябва да се говори, а успешните и добрите – да се отличават. Техният пример е заразителен и достоен за следване.

91 ученици от ПГМЕЕ са се отличили се в различни области на науката, изкуството и спорта, защитили името на своето училище на конкурси, състезания, олимпиади, турнири и други. Те получиха лично от директора на гимназията инж. Роза Желева, в тържествената обстановка на новооткритата актова зала на ПГМЕЕ, своите награди под формата на парични поощрения (ваучери). Най-изявените от тях ще занесат и нещо много специално у дома на своите родители, а именно - благодарствен адрес от ръководството на гимназията до тях.

Активните и много инициативни момичета и момчета от Ученическия съвет на гимназията, също бяха  отличени за труда си и за това, че влагат сърце и душа във всичко, което правят за своето училище.

В ПГМЕЕ се награждава всеки труд, защото успехите и доверието в едно  голямо училище не се печелят лесно. Зад постиженията на учениците, стоят подкрепата, напътствията и знанията, предадени им от добрия учител. Или иначе казано, зад успехите на добрите ученици и имиджа на едно успешно училище или както бе определено Механото наскоро от екип от СУ "Климент Охридски" - "Уникална гимназия", винаги стои трудът, неуморният труд на добрия учител. Затова на тържествената церемония директорът на гимназията, инж. Желева  връчи напълно заслужени отличия и на своите колеги: инж. Томицина и инж. Янкова за техния принос в развитието на способностите и компетентностите на учениците от гимназията в областта на науките, технологиите, глобалното и гражданско образование.

Галерия