Съветниците от комисията Финанси и бюджет обсъдиха докладната за корекция на бюджета. Снимка ОбС - Варна

Съветниците от комисията Финанси и бюджет обсъдиха докладната за корекция на бюджета. Снимка ОбС - Варна

Общинският съвет във Варна ще гласува намаляне с 9.3 млн. лева макро рамката на бюджета на Община Варна за настоящата година. Тя бе коригирана на 383,7 млн. лева при първоначален бюджет от 393 млн. лева. Докладната записка, която местният парламент ще гласува на последната за годината сесия, бе разгледана на заседанието на Постоянната комисия по "Финанси и бюджет" в ОбС.
"Основна причина за намалението е, че приходите от продажба на билети за градски транспорт се събират и отчитат в общинското дружество, съгласно приетата от местния парламент икономическа рамка. Това се отразява както в приходната, така и в разходната част на бюджета на общината", каза пред съветниците Стефка Господинова, директор на дирекция "Финанси и бюджет" в Община Варна.
Преразпределяне на приходите и разходите беше направено и в капиталовата програма. След актуализацията на бюджета тя възлиза на 119 млн. лева при първоначално планирани 133 млн. лева. Корекцията е в резултат на отчуждителните процедури, които забавиха реализацията на част от обектите, стана ясно на заседанието.
Същевременно по някои функции, сред които е и образованието, има увеличение на средствата. При първоначално планирана макрорамка от 118,5 млн. лева актуализираният бюджет за образование възлиза на 121,8 млн. лева. "Налице е увеличение с 3,3 млн. лева, което затвърждава образованието като един от приоритетите на Община Варна", посочи Господинова.
С близо 4 млн. лева е увеличен актуализираният бюджет за 2018 г. на функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи", който е в размер на 19,5 млн. лева.
По време на днешното заседание бе изтъкнато, че въпреки намалението на макрорамката Община Варна е в стабилно финансово състояние. "Ние сме сред добрите примери за финансова стабилност и устойчивост на публичните финанси", отбеляза Стефка Господинова.