Намалят такса смет за фирмите в Царево

Ръководството на общината ще обмисля промяна в Наредбите за местните данъци и такси. То ще предложи на Общинския съвет имотите, които няма да се използват през цялата 2010 година и за които има подадена декларация в местната данъчна служба до края на 2009-та, да бъдат освободени освен от такса за сметосъбиране и сметоизвозване, и от такса за сметопочистване.

 

Добрата новина е, че общината няма да увеличава патентния данък и данъка върху превозните средства. Непроменени остават и данък сгради и такса смет за жилищата в Царево. За останалите населени места увеличението ще е в минимална степен, като общинското ръководство предлага данъкът върху недвижимите имоти да се увеличи с 0,5 на сто, а такса смет с 0,3 на сто. Това се налага поради високите данъчни оценки в Царево и много по-ниските в останалите селища в общината.