До 10 лева ще е цената за цадър на плаж Златна рибка. Снимката е илюстративна

До 10 лева ще е цената за цадър на плаж Златна рибка. Снимката е илюстративна

Намериха стопани на плаж "Свети Влас" и "Златна рибка". "Блу Съмър" ЕООД е определен за концесионер на морския плаж "Свети Влас - запад" в община Несебър, а "Карлтън" ЕООД- за концесионер на морския плаж "Златна рибка" в община Созопол.

"Блу Съмър" ЕООД се задължава за целия срок на договора за концесия от 20 г. да предоставя цена за 1 брой чадър в размер до 10 лева с ДДС и цена за 1 брой шезлонг в размер до 10 лева с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж. Размерът на концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 9,40 на сто без ДДС. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 52 954,38 лева без ДДС. Предложението за инвестиции за подобряване на облика на морския плаж е в размер на 221 556 лева с ДДС.

"Карлтън" ЕООД се задължава за целия срок на договора за концесия от 20 г. да предоставя цена за 1 брой чадър в размер до 10 лева с ДДС и цена за 1 брой шезлонг в размер до 10 лева с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж. Размерът на концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 6,60 на сто без ДДС. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 85 762,31 лева без ДДС. Предложението за инвестиции, свързани с подобряване на облика на морския плаж е в размер на 800 160 лева с ДДС.