От приходното ведомство в Бургас отчетоха добра година. Снимка Лина Главинова

От приходното ведомство в Бургас отчетоха добра година. Снимка Лина Главинова

Регионалната дирекция на Националната дирекция за приходите в Бургас държи под лупа 450 фирми за неплатени данъци. Всяка една от тях има задължение от над 100 000 лева. "Ние искаме тези фирми да съществуват и да развиват бизнеса си и в същото време да си погасяват задълженията. Затова и имаме периодични срещи с ръководствата им", каза Светослав Синков - директор дирекция "Събиране" към НАП - Бургас.

1 650 000 лева са постъпили по сметките на приходното ведомство от продадени на търг апартаменти, автомобили или благородни метали, които са били конфискувани в полза на държавата.

С 35 млн. лева са намалели просрочените задължения на фирмите към агенцията.