Антим I е първият български екзарх

Антим I е първият български екзарх

Наследници на екзарх Антим I и до днес живеят в град Средец. Това е и една от причините в града да бъде представена изложбата "Вяра и държавност", посветена на първия български екзарх. Тя е подредена в Геймановата къща в града и ще бъде официално открита на 17-ти февруари.

Поводът за експозицията е 150 години от учредяването на Българската екзархия. Това става със султански ферман на 27 февруари 1870 година и по този начин се узаконява обособяването на българска черковна йерархия (наречена "екзархия") от Цариградската патриаршия, която е призната за официален представител на българската нация в Османската империя.

Създадена по инициатива на Народното събрание и с активното съдействие на Държавна агенция "Архиви", изложбата включва архивни свидетелства на Централен държавен архив, НА на БАН, ЦИАИ, Държавния военноисторически архив – Велико Търново, архивите в Монтана, Враца и Варна, катедралния храм "Св. Вмчк Димитрий" - Видин. Експозицията гостува в Средец по покана на Община Средец и Общински исторически музей.

С помощта на документи и снимки авторите на изложбата разказват за трънливия път на духовника, вградил живота си в най-съдбовните мигове на националното ни самоопределяне. Роден в Лозенград с името Атанас Михайлов Чалъков, Антим 1 се замонашва в Хилендарския манастир през 1837 година. Учи в Цариград, остров "Хиос", Одеса и Духовната академия в Москва. През 1868 година става митрополит във Видин и участва в църковните борби, отхвърляйки власта на Цариградската патриаршия. След Априлското въстание работи за информирането на световната общественост и дипломация за тежкото положение на българския народ. Освен като бележит духовник той остава в  историята и като държавник, чийто подпис като председател на Учредителното събрание стои под Търновската конституция.

Създадена по повод 125 години от кончината на духовника и 135 години от Учредителното събрание, положило начало на българския парламентаризъм,  оформлението на изложбата дава възможност тя да бъде представяна многократно, за да пази жива паметта за Антим І. 

За Средец експозицията има и друга връзка. Сред бежанците, отседнали тук, има наследници на този велик българин, които все още живеят в града.

Галерия