Насърчават използването на алтернативни източници на енергия

 

Във форума участват представители на общините Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора, на Агенцията по енергийна ефективност и "Овергаз инг" АД. Община Бургас работи по проекти, които имат за цел да повишат до 20% енергийната ефестивност до 2020-та година. До тази година трябва да с 20% да се увеличи и производството на енергия от възобновяеми енергийни източници и други. "Община Бургас е първата в страната, която работи по пилотен проект за обновяване на многофамилни жилищни сгради по програмата на ПРООН съвместно с МРРБ", каза зам.-кметицата по екология Атанаска Николова. Със средства по тази програма са обновени входове в три блока в Бургас. По този начин общината е помогнала на 46 домакинства да спестят пари от използваната енергия. В общината се работи и по програмата "Енергийна ефективност в училищата". По нея са санирани 12 училища и детски градини в града. Това ще доведе до намаляване на разходите за отопление в помещенията. Участниците във форума обмениха опит, който са натрупали в тази област.