Богомилството тръгва от българските земи към централна и западна Европа

Богомилството тръгва от българските земи към централна и западна Европа

Научен проект ще проучва богомилството и възраждането му днес по нашите земи. "Богомилството в историята и в наши дни" е проект на Института за исторически изследвания на Българска академия на науките и Центъра за изследвания на религиите на Софийски университет "Св. Климент Охридски". Ръководител на проекта е проф. Иван Христов, а продължителността му е 3 години. Той се финансира по конкурс за фундаментални научни изследвания от фонд "Научни изследвания" към Министерството на образованието и науката на Република България.

Началото му ще бъде дадено на 13-ти февруари с Международен семинар "Богомислството на Изток и Запад". В рамките на първия семинарен ден публична лекция на тема: "Дискурси за богомилството в Западна Европа" ще изнесе проф. д-р Мартин Илерт от университет "Мартин Лутер", Хале-Витенберг. В програмата първия ден са включени и следните теми: "Богословско-апологетически аспекти на изучаването на богомилството" на проф. д-р Димо Пенков, Софийски университет "Св. Климент Охридски", "Проблемът за анализа и систематизацията на корпуса от данни за богомилите и др. дуалистични ереси" на гл. ас. д-р Щони Кокудев (отец Сава), Софийски университет "Св. Климент Охридски", "Възраждане на богомилството в България през XXI век – новобогомилска апологетика, "събори", публикации и публични изяви в медиите" на д-р Стелиян Кунев (отец Стелиян), Сливенска митрополия, храм "Света Богородица" - Бургас, "Средновековни български източници за богомилството" на проф. дин Иван Билярски, Институт за исторически изследвания - БАН, "Богомилството в църковната историография" на гл. ас. д-р Иван Йовчев, Софийски университет "Св. Климент Охридски" и други.

"Богомислството се възражда и е предизвикателство за християнската духовност. То има нужда от сериозно изучаване", каза проф. Иван Христов. Проектът, който той ръководи, има за цел да даде отговори, какво представлява богомилството и какво е влиянието му на запад. През последните години у нас се наблюдава едно възраждане на богомилството. "Трябва да обясним за какво става въпрос, защото то има връзка с богомилството, но не е негово копие. В него има бизнес елементи и заявки, които могат да се окажат тревожни. Правят се първи опити за създаване на изолирани общини и култ към водача", поясни процесите, които текат проф. Христов. Според него те са все още на повърхността, но трябва да се проучат добре, за да се не стигне до сформиране на секта.

В рамките на проекта ще бъдат издадени три научни труда и ще бъде създаден сайт за свободен достъп от страна на широката публика, която има интерес към темата, но няма нужните познания. Ще бъдат проучени и документи, които не са били изучавани до този момент.

Двудневният семинар, който ще се проведе на 13-ти и 14-ти февруари в София, ще продължи на 16-ти февруари в Пловдив. "Павликянство и богомилство по българските земи през Средновековието" е темата на съвместния семинар на СУ "Св. Кримент Охридски" и Пловдивския университет "Паисий Хиляндарски", който е част от проекта "Богомислството в историята и в наши дни". В рамките на форума доклади ще изнесат: проф. дфн Георги Минчев, Center Ceraneum, Университет в Лодз (Полша) - "Дуалистични ереси по българските земи преди богомилството", проф. дин Лиляна Симеонова, Seeger Center of Hellenic Studies, Принстънски университет (САЩ) - "Катари, патарени и богомили през 13 в.", доц. дфн Малгожата Сковронек, Center Ceraneum, Университет в Лодз (Полша) - "Интерпретацията на богомилството в историческата драма "Богомили" от Милорад Попович Шапчанин, д-р Константин Аникин, университет "Мартин Лутер", Хале-Витенберг (Германия) - "Ролята на богомилството в богословските дебати между пиетистите и "лутеранската ортодоксия", проф. дин Димо Чешмеджиев, ПУ "Паисий Хилендарски" / Кирило-Методиевски научен център – БАН, София - "Богомилството в България, една преувеличена ерес" и други.