Приходите от български граждани се е увеличил

Приходите от български граждани се е увеличил

Най-много немски туристи са почивали в Бургас и региона през септември, сочи справка на Териториално статистическо бюро "Югоизток". Германия е с 28.2% от общия брой реализирани нощувки през този период. Следват Обединено кралство - с 18.6%, Полша - с 12.9%, Руска федерация - с 8.5% и Чешка република - с 5.2%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през септември 2017 година намаляватс 2.9% в сравнение със същия месец на 2016 година и достигат 222.5 хиляди. От всички пренощували лица 72.2% са чужденци, като по-голямата част от тях (73.3%) са нощували в места за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 6.8 нощувки. Пренощувалите българи са 61.8 хиляди, като 36.8% от тях са нощували в хотели с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 4.7 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през септември 2017 година е 42.5% като намалява с 3.9 процентни пункта в сравнение със септември 2016 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 53.4%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди - 34.8%, и с 1 и 2 звезди - 24.7%.

Приходите от нощувки през септември 2017 година са 62 931.5 хиляди или с 0.4% по-малко в сравнение със септември 2016 година. Регистрирано е намаление в приходите от чужди граждани с 0.8%, докато приходите от български граждани се увеличават с 1.8%.

Расте броят на леглата, спад на нощувките в хотели 3 звезди