Туристите предпочитат да нощуват в хотели с повече от 3 звезди. Снимка Лина Главинова

Туристите предпочитат да нощуват в хотели с повече от 3 звезди. Снимка Лина Главинова

Броят на леглата в Бургас и региона се е увеличил, но са намалели нощувките в хотели 3 звезди. Това сочат данните на Териториално статистическо бюро "Югоизток" за септември 2017 година.

През този месец са работили 555 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 45.3 хиляди, а на леглата - 109.4 хиляди. В сравнение със септември 2016 година общият брой на местата за настаняване се увеличава с 2.0%, а на леглата в тях с 3.0%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през септември 2017 г., е 1 331.0 хиляди или c 1.6% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Намаление на нощувките (с 15.5%) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди, а в местата за настаняване с 1 и 2 звезди - 2.1%. Броят на нощувките в местата за настаняване с 4 и 5 звезди се увеличава с 4.2%.

През септември тази година в хотели с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 73.3% от общия брой нощувки на чужди граждани и 34.5% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 21.5% от нощувките на чужденци и 22.3% - български граждани, а в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 5.2 и 43.2%.